--- FIRMA ---

Bazując na wieloletnim doświadczeniu zawodowym w największej hurtowni elektrotechnicznej dawnego Berlina Zachodniego, zrodził się pomysł rozpoczęcia bardziej efektywnej działalności w tej na nowo tworzącej się na początku lat 90-tych branży - tak powstała firma BEROLINA Spółka z o.o.

BEROLINA Spółka z o.o. jest tworzona przez doświadczoną kadrę zawodowców, gotowych do podjęcia każdego wyzwania i przygotowanych na realizację specyficznych i indywidualnych zleceń nawet najbardziej wymagających klientów

Jeżeliby wyróżnić główne grupy naszych klientów to byłyby to przede wszystkim:
  • Firmy prefabrykujące układy automatyki i elektryki
  • Firmy produkujące urządzenia rozdzielcze NN SN
  • Firmy tworzące systemy sterowania logicznego
  • Firmy specjalizujące się w modernizacji automatyki procesów produkcyjnych
  • Firmy przemysłowo - produkcyjne wykorzystujące aparaturę do produkcji własnych instalacji oraz aparaturę dla sekcji utrzymania ruchu
Copyright © by BartSERWIS