--- KONTAKT ---

BEROLINA Sp. z o.o.

ul. Wojskowa 9h/11

60-792 Poznań

tel. (061) 860-03-31

fax. (061) 860-02-48Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000131440, NIP 779-19-16-732, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł.

e-mail
Copyright © by BartSERWIS